آیا در امارات برای ایرانیان حساب بانکی افتتاح می‌شود؟

بله، در امارات بانک هایی از جمله MBank و المشرق بدون محدودیت برای ایرانیان عزیز حساب بانکی به همراه دسته‌چک افتتاح می‌کنند.