هزینه تمدید لایسنس چقدر است؟

هزینه تمدید لایسنس به موضوع لایسنس شما بستگی دارد ولی حداقل از ۵ هزار درهم هزینه ها شروع می‌شوند.